Hoşgeldiniz:
İstanbul:0216 467 77 37 Ankara:0312 467 84 42

Hizmet Verilen Tanı Grupları

Hizmet Verilen Tanı Grupları

Kurumumuzda tanısı nörologlar tarafından koyulmuş veya yönlendirme yapılmış çocuklara, ayrıntılı değerlendirme yapılarak, çocuğun tanısı, ihtiyaçları ve ulaşılmak istenilen hedefler göz önüne alınarak uygun program çizilir. Çalıştığımız tanı grupları;

 • Riskli Bebek
 • Motor Mental Reterdasyon
 • Cerebral Palsy (CP)
 • Kas Hastalıkları (Lökodistrofi, Myopati, Duchenne Sendromu, SMA, Polinoöropati, Polioensefalopati)
 • Genetik Hastalıklar (Angelman Sendromu, Down Sendromu, Preder Williy Sendromu, Wolf Hırschhorn Sendromu,  Cat Cry Sendromu, Lech Niyan Hastalığı, Rett Sendromu)
 • Metabolik hastalıklar
 • Duysal Entegrasyon Problemleri
 • Ortopedik Problemli Çocuk
 • Brachial Pleksüs Yaralanmaları
 • Sonradan meydana gelen Norovasculer Problemler (Travma sonrası motor fonksiyon kayıpları)
 • Spina Bifida
 • Gullian Bare
 • Vestibular Sistem ve Serebellum Problemleri